Region Östergötland

CPAP-behandling

Dokumentnamn:
CPAP-behandling
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Närsjukvården i centrala Östergötland (NSC)
Sökord:
CPAP-behandling
Giltig fr o m:
2015-06-25
Utfärdande enhet:
Medicinska och geriatriska akutkliniken
Målgrupp:
Personal på MAVA/MOA
Giltig t o m:
2021-07-10
Framtagen av:
Anne Ericsson överläkare, Sigbritt Willers sjuksköterska, Sandra Huld sjukgymnast
Godkänd av:
Kerstin Arbring, verksamhetschef
Diarienummer:
NSC-2011-00191
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla
Revisionshistorik:

2016-02-08

Uppdatering av kliniknamn till Medicinska och geriatriska akutkliniken samt godkänd av Kerstin Arbring, verksamhetschef.

2016-06-16 Förlängd utan ändring av innehåll. Godkänd av Kerstin Arbring, verksamhetschef