Region Östergötland

Diabetes-ketoacidos (DKA) och hyperglykemiskt hyperosmolärt syndrom (HHS)

Dokumentnamn:
Diabetes-ketoacidos (DKA) och hyperglykemiskt hyperosmolärt syndrom (HHS)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Närsjukvården i centrala Östergötland (NSC)
Sökord:
Diabetes, ketoacidos, DKA, hyperglykemi, HHS
Giltig fr o m:
2013-02-07
Utfärdande enhet:
Medicinska och geriatriska akutkliniken
Målgrupp:
Personal på MAVA/MOA och jourläkare
Giltig t o m:
2021-06-30
Framtagen av:
Bosse Berggren, överläkare
Godkänd av:
Kerstin Arbring, verksamhetschef
Diarienummer:
NSC-2013-00080
ICD-10 kod:
(E00-E90) Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Alla
Revisionshistorik:

2014-03-27

Förlängd giltighetstid. Ingen ändring i dokumentet. Godkänt av verksamhetschef Kerstin Arbring.

2016-03-08

Förlängd giltighetstid. Ingen ändring av dokumentet. Godkänt av verksamhetschef Kerstin Arbring.