Region Östergötland

Fallförebyggande åtgärder på MAVA/MOA

Dokumentnamn:
Fallförebyggande åtgärder på MAVA/MOA
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Närsjukvården i centrala Östergötland (NSC)
Sökord:
Fallförebyggande, åtgärder fall
Giltig fr o m:
2015-06-29
Utfärdande enhet:
Medicinska och geriatriska akutkliniken
Målgrupp:
Personal på MAVA/MOA
Giltig t o m:
2021-06-30
Framtagen av:
Monika Sahlberg undersköterska, Sandra Huld sjukgymnast, Yvonne Johansson verksamhetsutvecklare
Godkänd av:
Lotta Borg biträdande verksamhetschef
Diarienummer:
NSC-2013-00163
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla
Revisionshistorik:

Revisionshistorik 2016-05-31 Godkänd av Lotta Borg bitr. verksamhetschef
Namn under rubriken: Framtagen av är ändrat. 
Ny ingress.
Nytt stycke, Riskfaktorer för fall
Reviderad text under stycket Riskbedömning och planering