Region Östergötland

ALMA-team - arbetsrutiner (NSV)

Dokumentnamn:
ALMA-team - arbetsrutiner (NSV)
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Närsjukvården i västra Östergötland (NSV)
Sökord:
ALMA-team
Giltig fr o m:
2016-04-01
Utfärdande enhet:
Medicinska specialistkliniken LiM
Målgrupp:
Läkare och sjuksköterskor inom Primärvården NSV samt kommunsköterskor i västra länsdelen
Giltig t o m:
2020-06-17
Framtagen av:
Eva-Lena Gustavsson, specialistläkare MSK, Ing-Marie Wiström, processledare
Godkänd av:
Ulf Rosenqvist, Medicinskt ledningsansvarig läkare
Diarienummer:
NSV 208/2011
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre
Revisionshistorik:
2019-03-25 Överflyttat till Dokumenta Maria Karlsson