Region Östergötland

Akuta transfusionskomplikationer samt anafylaktisk chock

Dokumentnamn:
Akuta transfusionskomplikationer samt anafylaktisk chock
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Närsjukvården i västra Östergötland (NSV)
Sökord:
Transfusionskomplikationer, anafylaktisk chock, åtgärder
Giltig fr o m:
2016-01-01
Utfärdande enhet:
Medicinska specialistkliniken Lasarettet i Motala
Målgrupp:
Samtliga vårdavdelningar LiM, samtliga LAH-enheter LiM, kommunsjuksköterskor
Giltig t o m:
2020-07-25
Framtagen av:
Ulf Rosenqvist, överläkare, Olle Karlsson, överläkare
Godkänd av:
Ulf Rosenqvist, MLL
Diarienummer:
NSV 130/2006
ICD-10 kod:
(S00-T98) Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
Kön:
Alla
Ålder:
Alla
Revisionshistorik:
2019-05-02 Överflyttat till Dokumenta  Maria Karlsson