Region Östergötland

Avvikelser - samverkan mellan kommunerna och MSK

Dokumentnamn:
Avvikelser - samverkan mellan kommunerna och MSK
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Närsjukvården i västra Östergötland (NSV)
Sökord:
Avvikelsehantering
Giltig fr o m:
2012-03-01
Utfärdande enhet:
Medicinska specialistkliniken
Målgrupp:
Medicinskt ansvariga sjuksköterskor för samtliga kommuner Verksamhetschefer för MSK Klinikövergripande avvikelsesamordnare Kliniksamordnare för Samordnad vårdplanering
Giltig t o m:
2019-09-30
Framtagen av:
Ulla Larsson MAS Boxholm, Ödeshög, Mariann Strömberg MAS Vadstena, Helena Karlsson MAS Mjölby, Tommy Hallén MAS Motala, Bengt-Olof Rydén Verksamhetschef MSK, Karin Sörbin Verksamhetschef MSK, Ing-Marie Wiström Vårdenhetschef, Erika Nyberg Ssk
Godkänd av:
Karin Sörbin, verksamhetschef
Diarienummer:
NSV 117/2012
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

PM rutinbeskrivning för samverkan mellan nedanstående funktioner gällande avvikelser mellan kommunerna Boxholm , Mjölby, Motala, Vadstena, Ödeshög och Medicinska specialistkliniken (MSK)

Gruppens uppdrag

  • Utifrån gällande regelverk säkerställa gemensamma rutiner avseende in- och utskrivningsprocessen (ej bistånd) vid överflyttning av patient mellan kommuner och MSK:s slutenvård och vice versa.
  • Säkerställa följsamhet till överenskomna rutiner.
  • Hantera och återkoppla avvikelser.
  • Vid behov initiera samverkansmöten med andra vårdaktörer.

Avvikelser från kommuner till MSK skickas till chefssekreterare som scannar in avvikelsen i Synergi och vidarebefordrar avvikelsen till berörd enhet. Avvikelsen tas om hand enl gängse rutiner av enhetens avvikelsesamordnare.

Avvikelser från MSK till kommuner skickas till ansvarig MAS i
respektive kommun som tar hand om och återkopplar avvikelsen till berörd enhet enligt lokala rutiner.

Tommy Hallén
MAS Vadstena, Ödeshög, Boxholm

 

Patrizia Bjerkegren
MAS Motala

Caroline Irebro
MAS Mjölby

 

Karin Sörbin
Verksamhetschef MSK

 

 

Revisionshistorik:
Utgåva nr Kommentar till utgåvan Godkänd av
1
2012-03-01

Första utgåvan
Bengt-Olof Rydén verksamhetschef
Karin Sörbin, verksamhetschef
2
2013-02-25

Andra utgåvan - förlängd
Bengt-Olof Rydén verksamhetschef
Karin Sörbin, verksamhetschef
3
2014-12-22

Tredje utgåvan - förlängd

Karin Sörbin, verksamhetschef
4
2016-12-06

Fjärde utgåvan - reviderad

Ulf Rosenqvist, tf verksamhetschef
5
2017-09-18

Femte utgåvan - förlängd

Ulf Rosenqvist, tf verksamhetschef
6
2018-09-24

Sjätte utgåvan - reviderad

Ulf Rosenqvist, Medicinskt ledningsansvarig läkare