Region Östergötland

Förlängt slutenvårdsansvar MSK, Primärvården och kommunerna

Dokumentnamn:
Förlängt slutenvårdsansvar MSK, Primärvården och kommunerna
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Närsjukvården i västra Östergötland (NSV)
Sökord:
Slutenvårdsansvar
Giltig fr o m:
2018-05-03
Utfärdande enhet:
Medicinska specialistkliniken
Målgrupp:
Samtliga läkare MSK, samtliga sjuksköterskor MSK
Giltig t o m:
2020-09-02
Framtagen av:
Ulf Rosenqvist, överläkare
Godkänd av:
Ulf Rosenqvist, Medicinskt ledningsansvarig läkare
Diarienummer:
NSV 79/2018
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre
Revisionshistorik:

            

2019-06-12   Överflyttat till Dokumenta Maria Karlsson