Region Östergötland

Delegering för att skriva röntgenremiss från ortoped till fysioterapeut

Dokumentnamn:
Delegering för att skriva röntgenremiss från ortoped till fysioterapeut
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Närsjukvården i östra Östergötland (NSÖ)
Sökord:
Personlig delegering, motions- och idrottsskador, MIE
Giltig fr o m:
2016-04-01
Utfärdande enhet:
Motions- och idrottsskadeenheten (MIE)
Målgrupp:
Fysioterapeuter på MIE
Giltig t o m:
2018-12-31
Framtagen av:
Desirée Hallberg, projektledare MIE
Godkänd av:
Medicinskt ledningsansvariga för involverade enheter. Se avslutning i PM:et
Diarienummer:
NSÖ 2016-42
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

PM för personlig delegering från ortopedläkare till fysioterapeuter på Motions- och idrottsskadeenheten (MIE) att skriva röntgenremiss på patienter med motions- eller idrottsskador inför ortopedbesök.

Bakgrund
Som en del i att effektivisera flöden på MIE har det tagits fram åtgärdsförslag. Ett av dessa är att fysioterapeuter på delegering från ortopedläkare ska kunna skriva röntgenremiss på patienter tillhörande MIE inför ortopedbesök för att nyttja ortopedbesöken på ett bättre sätt.

Inklusionskriterier
• Patient över 15 år med motions- eller idrottsskada/smärttillstånd i övre eller nedre extremitet inför ortopedbesök.
• Undersökning begärs alltid så specifikt som möjligt. Knäled, fotled etc. Vid lårsmärtor begärs alltid förutom lårben även höftled och knäled.

Exklusionskriterier (Där klinisk läkarbedömning behöver göras först)
• Patienter i behov MRT alt CT-undersökning eller annan vidare utredning
• Allmänpåverkan
• Neurologiska bortfall
• Klinisk fraktur med felställning (ska hänvisas till akutmottagningen)

Aktuell frågeställning
Slätröntgenundersökningen beställs utifrån någon av nedanstående frågeställningarna
• Leder i övre och nedre extremiteten: tecken till tidigare skelettskada, Fri kropp, Osteochondrit, benpålagringar.
• Leder i nedre extremitet: Stressfraktur? Artros?
• Patologisk sluten fys hos växande individer

Fysioterapeutens uppgift på MIE
Efter undersökning av den skadade extremiteten skriva remiss i ROS för röntgen.
Detta görs i första hand av undersökande fysioterapeut alt en av koordinatorerna på MIE.
Remissen skall väl beskriva skademekanism, konkreta relevanta fynd vid status, smärtlokalisation och inkludera en tydlig frågeställning.
Ortoped skall stå som remittent och fysioterapeuten skall ange hela sitt namn i slutet av remisstexten.

Efter utförd röntgenundersökning
Svaret på röntgenundersökningen skickas alltid till ortoped. Oavsett röntgenfynd skall patienten alltid undersökas kliniskt av ortoped efter utförd röntgenundersökning

Avvikelser
Alla eventuella avvikelser, felbehandlingar eller andra risker ska registreras i ordinarie avvikelsesystemet Synergi.
Uppföljning av dessa avvikelser sker på MIE: samverkansmöten 1 gång per termin.

Kontakt
Fysioterapeuterna på MIE nås enklast via regionmailen. MIE-mottagningen kan även nås via telefon. I Norrköping nås mottagningen på tel.nr. 42095 och i Linköping nås mottagningen på tel.nr. 30815

Godkänt av
___________________________________________________
Helene Andersson Molina, Medicinskt ledningsansvarig Ortopeden ViN
______________________________________________
Mattias Anderson, Medicinskt ledningsansvarig Ortopeden US
_________________________________
Inger Berg, Verksamhetschef Rehab Öst
_________________________________
Eva Roxå, Verksamhetschef Rörelse&Hälsa
_____________________________________
Håkan Gustafsson, Verksamhetschef Röntgen ViN
______________________________________________________________
Maria Lindblom, Överläkare Röntgen US. Medicinskt ansvarig akut-och

Revisionshistorik:

2017-01-16 Reviderat av medarbetargruppen på Motions- och idrottsskadeenheten (MIE) Godkänt revideringen: Desirée Hallberg projektledare MIE