Region Östergötland

Förskrivning av inkontinenshjälpmedel i Östergötland

Dokumentnamn:
Förskrivning av inkontinenshjälpmedel i Östergötland
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Närsjukvården i centrala Östergötland (NSC)
Sökord:
Inkontinenshjälpmedel, förskrivning
Giltig fr o m:
2014-09-03
Utfärdande enhet:
Primärvården i Centrala
Målgrupp:
Förskrivare inom hela regionen samt kommunerna
Giltig t o m:
2019-01-31
Framtagen av:
Britta Larsson, inkontinenssamordnare LiÖ VC Valla
Godkänd av:
Elisabeth Liljekvist, Mara Kosovic, Annette Johansson Primärvårdschefer, Martin Magnusson Utvecklingschef, Camilla Salomonsson Östsam
Diarienummer:
NSC-2014-00312
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.