Region Östergötland

Rehabiliterings/Habiliteringsplan baserad på ICF, riktlinjer för användning

Dokumentnamn:
Rehabiliterings/Habiliteringsplan baserad på ICF, riktlinjer för användning
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Närsjukvården i centrala Östergötland (NSC)
Sökord:
rehabiliteringsplan, samordnad, rehablitering, ICF, mål, habiliteringsplan
Giltig fr o m:
2011-02-10
Utfärdande enhet:
Närsjukvården i Centrala Östergötland
Målgrupp:
Rehabiliteringspersonal, habiliteringspersonal
Giltig t o m:
2019-05-10
Framtagen av:
Se nedan i dokumentet
Godkänd av:
Martin Magnusson, utvecklingsdirektör
Diarienummer:
NSC-2011-00053
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla