Region Östergötland

Behovs- och riskanalys av behörigheter i Närsjukvården i östra Östergötland

Dokumentnamn:
Behovs- och riskanalys av behörigheter i Närsjukvården i östra Östergötland
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Närsjukvården i östra Östergötland (NSÖ)
Sökord:
styrning behörigheter
Giltig fr o m:
2016-01-01
Utfärdande enhet:
NSÖ stab
Målgrupp:
Medarbetare inom Närsjukvåden i östra Östergötland
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
Oskar Olsson, IT-samordnare
Godkänd av:
Monica Hagman, närsjukvårdsdirektör
Diarienummer:
NSÖ 2016-33
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.