Region Östergötland

Beredskapsplan för att ta emot patienter från annat sjukhus i länet

Dokumentnamn:
Beredskapsplan för att ta emot patienter från annat sjukhus i länet
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Närsjukvården i östra Östergötland (NSÖ)
Sökord:
beredskapsplan, ta emot patienter från annat sjukhus i länet
Giltig fr o m:
2005-04-20
Utfärdande enhet:
Psykiatriska kliniken, ViN
Målgrupp:
Medarbetare inom region Östergötland
Giltig t o m:
2018-06-30
Framtagen av:
Maria Vargas, chefsöverläkare
Godkänd av:
Karin Mossberg, verksamhetschef
Diarienummer:
2005-45
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Beredskapsplan för att ta emot patienter i akut behov av slutenvård från annat sjukhus i länet

 • Chefsöverläkare från berörd klinik skall kontakta chefsöverläkare vid Psykiatriska kliniken angående överbeläggning på sin klinik.

 • Händer detta på kvällstid eller under helg ersätter vår bakjour chöl (v.g. se ”PM angående bakjoursfunktionen, kvällar, nätter och helger”).

 • När information angående överbeläggning på annan klinik inkommit skall en inventering av patientsituationen på vår egen klinik genomföras.
  Vårdplatsöversikt finns på Lisa - System och applikationer - Hälso- och sjukvårdssystem II - Vårdplatser http://lisa.lio.se/Startsida/Sjukhusen-i-lanet/Vardplatsoversikt/.
  Den skall uppdateras varje morgon mellan kl 08.00-10.00 samt kl 15.00. Vardagar sköter koordinatorn på Akutenheten detta och på helgerna tjänstgörande sjuksköterska/koordinator Akutenheten.
 • Om bedömningen är den att vi kan ta emot patienter så skall vårdenhetschefer i slutenvården informeras, så att de kan förbereda avdelningspersonalen.
 • Vid full beläggning på Psykiatriska kliniken skall chefsöverläkaren vid den remitterande kliniken snarast möjligt informeras av chefsöverläkaren alternativt bakjour om att vi p.g.a. platsbrist inte har möjlighet att ta emot patienter utifrån.
 • Vid omhändertagande av patient från annan klinik skall behandlingsplan medfölja patienten samt att det alltid skall finnas en planering för återföring till ”hemmakliniken”.
 • Remitterande klinik ansvarar för information om överflyttning av patienten till berörda verksamheter samt anhöriga.

 

Revisionshistorik:

Senast reviderad Reviderad av Godkänt revidering
2007-01-17 Åsa Göransson, sekr Annelie Reinholdsson, verksamhetschef
2008-07-01 Åsa Göransson, sekr Carin Tyrén, verksamhetschef
2010-06-09 Åsa Göransson, sekr Carin Tyrén, verksamhetschef
2014-06-13 Åsa Göransson, sekr Karin Mossberg, verksamhetschef