Region Östergötland

Förmaksflimmer - riktlinjer avseende utredning och behandling

Dokumentnamn:
Förmaksflimmer - riktlinjer avseende utredning och behandling
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Närsjukvården i östra Östergötland (NSÖ)
Sökord:
Förmaksflimmer
Giltig fr o m:
2014-04-29
Utfärdande enhet:
Primärvården, Akutkliniken, Kardiologkliniken
Målgrupp:
Medarbetare
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
Staffan Nilsson, Erik Stenkvist, Rose-Marie Petterson, Salvatore Ascione och Margareta Lundberg
Godkänd av:
Primärvårdschef Margareta Swartz
Diarienummer:
NSÖ 2014-58
ICD-10 kod:
(I00-I99) Cirkulationsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Patient som diagnostiseras på vårdcentral
Patient som inte behöver akut sjukhusvård handläggs av distriktsläkare. Klinisk bedömning, labprover, ställningstagande till antikoagulantia (warfarin eller NOAK), ev. remiss UKG, ev. remiss elkonvertering. Vid behov konsulteras kardiolog per telefon eller skriftlig remiss. Måste inte innebära att kardiologen ser patienten. Kardiologkonsult finns dagligen tillgänglig, namn och sökarnummer finns på Jourlisa.

Patient som diagnostiseras på akutkliniken
Om läkare på akutkliniken bedömer att el-konvertering och antikoagulantia är indicerat remitteras patienten till kardiologkliniken för el-konvertering och antikoagulantia sätts in. Remiss för UKG skrivs från kardiologkliniken. Patienten kan remitteras till distriktsläkare när utredning, eventuell elkonvertering gjord och stabil medicinering är insatt.