Region Östergötland

APODOS och insulin

Dokumentnamn:
APODOS och insulin
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Närsjukvården i västra Östergötland (NSV)
Sökord:
Giltig fr o m:
2017-01-01
Utfärdande enhet:
Närsjukvården i västra Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare inom Närsjukvården i västra Östergötland
Giltig t o m:
2018-12-31
Framtagen av:
Ulf Rosenqvist, öl Medicinska specialistkliniken
Godkänd av:
Peter Lindton, Närsjukvårdsdirektör
Diarienummer:
NSV 7/2017
ICD-10 kod:
(E00-E90) Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Patient med APODOS och insulin


Efter inläggning på sjukhus, besök på akuten, eller besök på vårdcentral justeras ibland insulindosen. Behörig att utföra en dosändring i Pascal är läkare eller sjuksköterska/distrikts-sköterska med förskrivningsrätt, men inte annan personal. Doserna justeras dock även av andra (t.ex. diabetessjuksköterskor med delegation för detta) så att de ska vara så lika som möjligt, med de doser som patienten tar i hemmet. En fördröjning riskerar därför ske tills att ändringen är införd i läkemedelslistan i Pascal. En så rätt dos som möjligt finns således i Cosmic.

För att det inte ska förekomma olika doser i Cosmic och Pascal, har efter ett flertal avvikelser Närsjukvården i väster tagit beslut om

  • att aktuell insulindos finns i Cosmic
  • att i läkemedelslistan i Pascal skrivs Insulindos enligt ordination i Cosmic

OBS, detta PM gäller enbart för insulin.

 

Revisionshistorik:
Utgåvan nr: Kommentar till utgåvan: Godkänd av:
2018-06-27 Första utgåvan - förlängd Ulf Rosenqvist, överläkare