Region Östergötland

Behovs- och riskanalys av behörigheter i Närsjukvården i Västra Östergötland

Dokumentnamn:
Behovs- och riskanalys av behörigheter i Närsjukvården i Västra Östergötland
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Närsjukvården i västra Östergötland (NSV)
Sökord:
styrning behörigheter
Giltig fr o m:
2016-02-01
Utfärdande enhet:
NSV Stab
Målgrupp:
Medarbetare inom Närsjukvåden i Västra Östergötland
Giltig t o m:
2020-01-15
Framtagen av:
Anette Edoff, IT-samordnare
Godkänd av:
Helén Lövborg, Tf närsjukvårdsdirektör
Diarienummer:
NSV 20/2016
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.