Region Östergötland

Konfusion/hjärnsvikt

Dokumentnamn:
Konfusion/hjärnsvikt
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Närsjukvården i västra Östergötland (NSV)
Sökord:
Konfusion, Förvirring
Giltig fr o m:
2014-12-01
Utfärdande enhet:
Psyk klin/Medicinska specialistkliniken/ Primärvård västra Östergötland
Målgrupp:
Läkare NSV, Kommunsjuksköterskor västra länsdelen
Giltig t o m:
2019-05-31
Framtagen av:
Öl Eva-Lena Gustafsson, Öl Bjarne Nilsson-Olinder, Öl Kerstin Drugge, Distr läk Per Karlsson, Arbetsterapeut Boel Eklund med ansv för rehabilitering i västra Östergötland
Godkänd av:
Ulf Rosenqvist, Överläkare
Diarienummer:
NSV 12/2005
ICD-10 kod:
(G00-G99) Sjukdomar i nervsystemet
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Revisionshistorik:

Utgåva nr.
Giltig fr.o.m

Kommentar till ny utgåva Godkänt av (namn/titel)
1
2005-01-01
Första utgåvan Anders Österberg, verksamhetschef
2
2012-01-01

Andra utgåvan - förlängd
Bengt-Olof Rydén
Verksamhetschef
3
2014-02-04
Tredje utgåvan - reviderad Bengt-Olof Rydén
Verksamhetschef
4
2014-04-01
Fjärde utgåvan - reviderad Bengt-Olof Rydén
Verksamhetschef

5

2014-11-03

Femte utgåvan - reviderad Bengt-Olof Rydén
Verksamhetschef

6
2014-12-01

Sjätte utgåvan - reviderad Bengt-Olof Rydén
Verksamhetschef
7
2016-01-12
Sjunde utgåvan - förlängd Ulf Rosenqvist, bitr verksamhetschef
8
2016-04-13
Åttonde utgåvan - reviderad Ulf Rosenqvist, T f verksamhetschef
9
2017-05-12
Nionde utgåvan - reviderad Ulf Rosenqvist, Tf verksamhetschef
10
2018-06-27

Tionde utgåvan - förlängd

Ulf Rosenqvist, Överläkare