Region Östergötland

Ansvar för patient inneliggande på annat sjukhus än US i samband med neurofysiologisk undersökning

Dokumentnamn:
Ansvar för patient inneliggande på annat sjukhus än US i samband med neurofysiologisk undersökning
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Sinnescentrum (SC)
Sökord:
Patientansvar, ambulanstransport, neurofys
Giltig fr o m:
2014-09-01
Utfärdande enhet:
Neurofysiologiska kliniken, US
Målgrupp:
Medarbetare LiÖ
Giltig t o m:
2017-09-01
Framtagen av:
Greta Gustafsson, verksamhetschef, Neurofysiologiska kliniken
Godkänd av:
Greta Gustafsson, verksamhetschef, Neurofysiologiska kliniken
Diarienummer:
SC-2014-00227
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Detta PM gäller patienter som remitterats för neurofysiologiska undersökningar på US och som är inneliggande på andra sjukhus eller vårdinrättningar.  

 

Bakgrund

Neurofysiologiska kliniken har mottagningsverksamhet under kontorstid mellan kl 07.45 och 16.00 på vardagar. På kliniken finns inga vårdplatser och patienterna kan alltså inte få vare sig mat eller mediciner. Någon möjlighet till kontinuerlig övervakning då patienten väntar på undersökning eller då denna är avslutad finns inte heller. Vi har uppmärksammat problemet att patienter som skickas från andra sjukhus för inneliggande undersökning har behövt vänta längre på ambulanstransport för att komma tillbaka till sin hemmavarande avdelning.

 

Klargörande av patientansvar

Innan patienten skickas till undersökning måste därför dennes vårdbehov och vårdnivå bedömas av patientansvarig läkare. Ställning måste också tas till vilken vårdavdelning på US som ska ansvara för patientens vård då han/hon vistas här. Någon från hemmavårdande klinik måste ta kontakt med vårdavdelningsansvarig på US för att få detta bekräftat innan patienten skickas till Neurofysiologiska kliniken. Ansvaret övergår då till läkare på aktuell avdelning på US och detta ansvar fortsätter fram tills patienten återkommit till sin hemmaklinik (avdelning).

Neurofysiologiska kliniken kan inte ta emot patienter för inneliggande undersökningar om inte PAL-skapet är tydliggjort i förväg.