Region Östergötland

Avbokade/uteblivna besök

Dokumentnamn:
Avbokade/uteblivna besök
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Sinnescentrum
Sökord:
Uteblivna besök
Giltig fr o m:
2018-01-04
Utfärdande enhet:
Neurofysiologiska kliniken
Målgrupp:
Personal på kliniken
Giltig t o m:
2019-04-01
Framtagen av:
Gunilla Schytt, vårdadministratör, Neurofysiologiska kliniken
Godkänd av:
Greta Gustafsson, Verksamhetschef, Neurofysiologiska kliniken
Diarienummer:
SC-2018-00060
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Avbokade/uteblivna besök


Syftet med rutinen är att skapa likvärdighet i hantering och registrering av avbokade och uteblivna besök på Neurofysiologiska kliniken.

Patienter har möjlighet att komma i kontakt med Neurofysiologiska kliniken via www.1177.se våra e-tjänster samt via telefon.

Avbokning

  • Patienten kan ringa återbud eller avboka undersökningstid/behandling vid högst 2 tillfällen. Informationen om detta framgår tydligt i kallelsen. Efter andra avbokningen skickas kallelse till undersökning där det framgår att detta är en sista undersökningstid/mottagningstid patienten får. Om patienten bokar av eller uteblir skickas remissen i retur.

Uteblivna

  • Med uteblivet besök avses att patienten inte anmält återbud innan klockslaget för besöket.
  • Vid två uteblivna besök skickas remissen i retur. Efter första uteblivna besöket skickas tillsammans med kallelsebrev med information om att vi skickar remiss i retur om patienten uteblir även denna andra gång.