Region Östergötland

Barn som anhöriga på Neurologiska kliniken US

Dokumentnamn:
Barn som anhöriga på Neurologiska kliniken US
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Närsjukvården i centrala Östergötland (NSC)
Sökord:
Barn som anhöriga
Giltig fr o m:
2014-11-01
Utfärdande enhet:
Neurologiska kliniken
Målgrupp:
Medarbetare på Neurologiska kliniken
Giltig t o m:
2018-11-30
Framtagen av:
Anette Sverker kurator, Britt-Marie Adolfsson kurator, Sara Dahlgren kurator
Godkänd av:
Patrick Vigren,verksamhetschef
Diarienummer:
NSC2014-400
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.