Region Östergötland

Basläkemedel Neuromottagningen, Neurologiska kliniken

Dokumentnamn:
Basläkemedel Neuromottagningen, Neurologiska kliniken
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Närsjukvården i centrala Östergötland (NSC)
Sökord:
Basläkemedel
Giltig fr o m:
2015-01-01
Utfärdande enhet:
Neurologiska kliniken
Målgrupp:
Sjuksköterskor, läkare
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
Helena Wrigstad, sjuksköterska och Pernilla Tiderman, sjuksköterska
Godkänd av:
Patrick Vigren, verksamhetschef
Diarienummer:
NSC2015-
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Basläkemedel Neuromottagningen: Neurologiska kliniken

Injektion och infusion

Styrka              

Förpackning

Anmärkning

Kontraindikation
Atropin 0,5mg/ml 10x1 ml
Botox 100E 10x100E Kyl        för migränbehandling
Dysport 500E, 300E 2 Kyl
Enlon 10mg/ml 15 ml Licenspreparat
Gamunex 100mg/ml 50 ml Kyl
Gamunex 100mg/ml 100 ml Kyl
Gamunex 100mg/ml 200 ml Kyl
Heparin 100E/ml 10x10 ml
Mabthera 500mg/50ml
Natriumklorid 9 mg/ml 10x250 ml
Natriumklorid 9mg/ml 20x10ml
Natriumklorid 9mg/ml 20x100ml 2x100ml rum 20
Natriumklorid 9mg/ml 500ml
RingerAcetat 20x500ml till infusionstest
SoluCortef 100mg
SoluMedrol 1g
Stesolid Novum 5mg/ml 10x2ml kontroll läkemedel
Tavegyl 1mg/ml 5x2ml
Xylocain 10mg/ml 3x5x10 2x10ml rum 20

Tabletter

Fampyra 10mg 14x4
Panodil 500mg 300
Stesolid 5mg 50

Klysma/supp

Stesolid klysma 5mg/ml 5x2,5ml kontroll läkemedel

Utvärtes

 

 

 

Emla kräm 5x5g
Glidslem 15g mottagningsrum
Klorhexidin 5mg/ml x250ml behandlingsrum, ofärgad, finns även i skölj, lab                                   
Medicinsk Bensin 300 ml behandlingsrum

 

Generella direktiv

Andnöd Syrgas   0,5-2,0L/min                              max 1L/min till patient med KOL                                    
Blodtrycksfall Ringer-Acetat infusion                1000ml vb ökad risk för koldioxidretention, därefter fråga läkare
Epileptiskt anfall Stesolid klysma 5mg max 2/d om anfall pågår mer än 5 min
Feber, smärta Panodil T 500mg 1-2vb max 4g/d
Heparinlås för s c venport Heparin inj 100E/ml 3-5ml vb      
Urtikaria eller angioödem under pågående Mabtherainfusion             Tavegyl inj 1mg/ml 1-2 mg iv Se PM för Mabthera