Region Östergötland

Botulinumtoxinbehandling vid Neurologiska kliniken

Dokumentnamn:
Botulinumtoxinbehandling vid Neurologiska kliniken
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Närsjukvården i centrala Östergötland (NSC)
Sökord:
Botox,
Giltig fr o m:
2013-07-01
Utfärdande enhet:
Neurologiska kliniken
Målgrupp:
Läkare, sjuksköterskor, studenter
Giltig t o m:
2018-10-31
Framtagen av:
Fredrik Lundin överläkare
Godkänd av:
Patrick Vigren verksamhetschef
Diarienummer:
NSC2013-00253
ICD-10 kod:
(G00-G99) Sjukdomar i nervsystemet
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.