Region Östergötland

Diamox/Acetazolamid vid DT perfusion

Dokumentnamn:
Diamox/Acetazolamid vid DT perfusion
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Närsjukvården i centrala Östergötland (NSC)
Sökord:
Diamox, acetazolamid, perfusions-CT, CT perfusion
Giltig fr o m:
2015-04-01
Utfärdande enhet:
Neurologiska kliniken
Målgrupp:
Medarbetare vid Neurologiska kliniken
Giltig t o m:
2018-10-31
Framtagen av:
Margarita Callander, överläkare och Amanda Gomez, sjuksköterska
Godkänd av:
Patrick Vigren, verksamhetschef
Diarienummer:
NSC2015-
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.