Region Östergötland

GENERELLA ORDINATIONER FÖR ADMINISTRERING AV LÄKEMEDEL PÅ NEUROLOGISKA KLINIKEN

Dokumentnamn:
GENERELLA ORDINATIONER FÖR ADMINISTRERING AV LÄKEMEDEL PÅ NEUROLOGISKA KLINIKEN
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Närsjukvården i centrala Östergötland (NSC)
Sökord:
Läkemedel
Giltig fr o m:
2014-11-01
Utfärdande enhet:
Neurologiska kliniken
Målgrupp:
Medarbetare på Neurologiska kliniken
Giltig t o m:
2018-11-30
Framtagen av:
Amanda Gomez leg sjuksköterska och Irma Bojcic leg sjuksköterska
Godkänd av:
Patrick Vigren, Verksamhetschef
Diarienummer:
NSC 2014
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.