Region Östergötland

Filminspelning av patienter

Dokumentnamn:
Filminspelning av patienter
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Närsjukvården i centrala Östergötland (NSC)
Sökord:
film, kamera
Giltig fr o m:
2014-12-17
Utfärdande enhet:
Neurologiska kliniken
Målgrupp:
Läkare
Giltig t o m:
2018-10-31
Framtagen av:
Fredrik Lundin, överläkare
Godkänd av:
Patrick Vigren, verksamhetschef
Diarienummer:
NSC2014-
ICD-10 kod:
(G00-G99) Sjukdomar i nervsystemet
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.