Region Östergötland

Akuta ortopediska operationer – prioritet P4, rutin för

Dokumentnamn:
Akuta ortopediska operationer – prioritet P4, rutin för
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
ortopediska operationer, P4
Giltig fr o m:
2016-03-01
Utfärdande enhet:
Ortopedkliniken, ViN
Målgrupp:
Medarbetare ortopedkliniken ViN
Giltig t o m:
2018-03-01
Framtagen av:
Annette Nordström, sjuksköterska ortopedkliniken ViN samt Rickard Rothpfeffer, ST-läkare ortopedkliniken ViN
Godkänd av:
Björn Werner, Medicinskt ledningsansvarig
Diarienummer:
CKOC-2013-00049
ICD-10 kod:
(M00-M99) Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Revisionshistorik:

Version Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar Godkänd av
1 2013-03-20 2014-03-31 Första version Björn Werner, medicinskt ledningsansvarig
2 2014-03-31 2016-03-31 Oförändrat Björn Werner, medicinskt ledningsansvarig
3 2016-03-01 2018-03-01 Förlängt giltighetstid, ändrat klockslag Björn Werner, medicinskt ledningsansvarig