Region Östergötland

Akutmottagningen: Åtgärd vid hög belastning av ortopediska patienter på akutmottagningen ViN

Dokumentnamn:
Akutmottagningen: Åtgärd vid hög belastning av ortopediska patienter på akutmottagningen ViN
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2009-08-18
Utfärdande enhet:
Ortopedkliniken ViN
Målgrupp:
Medarbetare ortopedkliniken ViN och akutmottagningen ViN.
Giltig t o m:
2018-02-01
Framtagen av:
Peter Rockborn, medicinsk verksamhetschef ortopedkliniken ViN
Godkänd av:
Ann Hertzman, verksamhetschef ortopedkliniken ViN
Diarienummer:
CKOC-2012-00064
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Revisionshistorik:

Version Giltighet Kommentar Godkänt av:
fr.o.m. t.o.m.

1

20090818

20100201 Första version Peter Rockborn,
verksamhetschef

2

20100202 20120201 Andra version

Peter Rockborn,
verksamhetschef

3 20120201 20130301 Tredje version, nytt diarienummer

Peter Rockborn, verksamhetschef

4 20130301 20160301 Oförändrat Ann Hertzman, verksamhetschef
5 20160209 20180201 Oförändrat Ann Hertzman, verksamhetschef