Region Östergötland

Barn med ortopedisk åkomma; kontroller av barn med ortopedisk åkomma preoperativt och postoperativt

Dokumentnamn:
Barn med ortopedisk åkomma; kontroller av barn med ortopedisk åkomma preoperativt och postoperativt
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2017-06-09
Utfärdande enhet:
Ortopediska kliniken ViN
Målgrupp:
Vårdpersonal och läkare
Giltig t o m:
2018-12-31
Framtagen av:
Jonas Werner, överläkare
Godkänd av:
Helene Andersson Molina, medicinskt ledningsansvarig läkare
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.