Region Östergötland

Barn med ortopediska skador

Dokumentnamn:
Barn med ortopediska skador
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
barn ortopedi
Giltig fr o m:
2014-06-16
Utfärdande enhet:
Ortopediska kliniken ViN, Barn- och ungdomskliniken ViN
Målgrupp:
Läkare och sjuksköterskor Ortopediska kliniken ViN och Barn- och ungdomskliniken ViN
Giltig t o m:
2016-12-31
Framtagen av:
Björn Werner, Medicinskt ledningsansvarig läkare Ortopediska kliniken ViN
Godkänd av:
Björn Werner MLA Ortopediska kliniken ViN och Tobias Ekenlie Verksamhetschef Barn- och ungdomskliniken ViN
Diarienummer:
CKOC-2014-00192
ICD-10 kod:
(M00-M99) Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Barn med ortopediska skador

 


Bakgrund:


Barnkliniken på Vrinnevisjukhuset har inga för Ortopedkliniken reserverade vårdplatser. Vid skador, då operation är nödvändig, uppkommer ofta behovet av övervakning postoperativt. Barnet är för övrigt friskt och förväntas återgå till hemmet senast dagen efter operationen.  En del barn kan även behöva kvarstanna ytterligare några dagar.
I fall då man kan förutse lång vårdtid, t ex vid sträckbehandling, handläggs barnen av barnortopederna på Universitetssjukhuset i Linköping.
Enligt hittillsvarande rutin skrivs barnen in på ortopedavdelning 9 och läggs som satellitpatienter på barnavdelning 15. Detta har medfört att dokumentationen i Cosmic registreras på olika enheter.

 

Ny rutin

 

• Alla ortopedbarn skrivs in på Barnkliniken av ortoped/akutläkare.
   Läkemedelslista ifylls, vid behovsmedicinering enligt Barn-PM. Med
  denna rutin fås en sammanhållande dokumentation och risken för
  misstag i informationsväg minimeras.


• Operationsanmälan och ”Informationsblad” medföljer patienten till
  operationsavdelningen.


• Postoperativ röntgen tas i normalfallet på operationsavdelningen med
  överföringsbild.


• På operationsjournal ordineras kontroller, planerad uppföljning och
  mobilisering samt om patienten kan utskrivas av sjuksköterska.


• Snarast efter operationen ger opererande läkare information till
  föräldrarna, överlämnar informationsblad, eventuella recept skrivs i
  cosmic och underlag för återbesök skrivs/dikteras  
 (inkl röntgenundersökning). Länk Informationsblad


• Om ordinerat skrivs på morgonen barnet ut från avdelning 15 av
  avdelningssköterska, som dokumenterar distalstatus i 
  omvårdnadsepikris. Ingen formell läkarutskrivning behövs då.


• Information om sjukgymnastik ges skriftligt vid hemgång i enlighet med
  ordination eller vårdprogram.


• Ortopedläkare (i första hand operatör, i andra hand ortopedens
  dagbakjour) söks som tidigare vid eventuella ortopediska problem.


• I de fall, då barnen behöver ytterligare dygn på sjukhus rondas de av
  operatör alt ortopedens dagbakjour (sökare 96778).


• Efter utskrivning dikteras medicinsk epikris av operatören, som får
  besked via meddelandefunktionen i cosmic eller pappersmässigt.


• Operationsberättelse, epikris och koder knyts i journalen till
  vårdtillfället som tillhör Barnkliniken.

Revisionshistorik:

 

Version

            Giltig 

Kommentar
            Godkänd av

From Tom
1 20140616 20151201 Björn Werner, Tobias Ekenlie