Region Östergötland

Elektiva - Bendonationsprover, avd 9 ortopediska kliniken ViN

Dokumentnamn:
Elektiva - Bendonationsprover, avd 9 ortopediska kliniken ViN
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2014-08-22
Utfärdande enhet:
Ortopediska kliniken ViN
Målgrupp:
Sjuksköterskor och undersköterskor avd 9
Giltig t o m:
2018-11-24
Framtagen av:
Eva Alpéus, sjuksköterska avd 9, Helene Andersson Molina, överläkare ortopediska kliniken ViN
Godkänd av:
Annika Karlaryd, vårdenhetschef avd 9
Diarienummer:
-
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Bendonationsprover avd 9

 

I ROS finns ett paket som heter prover inför bendonation. Där ingår CRP, SR, Hepatit/HIV.
Öppna paketet, markera +, markera klinisk mikrobiologi (hepatit/HIV). Då kommer en ruta upp som ska fyllas i.
• Kliniska uppgifter: bendonation
• Samtycke enligt biobankslagen: ja (patienten ska ha fyllt i samtycke till donation, ligger i journalen)

Välj operatörens namn och kontrollera datum, skriv sedan ut och lämna på lab.
Tänk på att kontrollera att det inte blivit koagel i SR-röret, då måste ett nytt prov tas innan patienten går hem.

1 st EDTA 10 ml eller 2 st EDTA 6 ml ska också fyllas väl. Rören ska märkas med namnetikett (ROS), där det finns namn, personnummer, skriv till provdatum, beställare (operatören) och önskad analys (Multiplex PCR HCV, HBV, HIV)
Detta prov ska åtföljas av pappersremiss, länk till remiss. Märk den med patient-id, datum, klockslag, provtagarens sign.
Lägg sedan röret/rören i ett vadderat, frankerat kuvert tillsammans med remissen. 

Adress:
Laboratoriemedicinska länskliniken
Mikrobiologi
Universitetssjukhuset
701 85 Örebro

Lägg på posten snarast, eftersom analysen måste göras inom 48 timmar efter provtagning.


 

Revisionshistorik:

Version Giltig from Giltig tom Kommentar Godkänd av
1 2014-08-22 2016-11-23 Annika Karlaryd, Vårdenhetschef avd 9
2 2016-11-24 2018-11-24 Annika Karlaryd, vårdenhetschef avd 9