Region Östergötland

Checklista för patient till operation, avd 9 ortopediska kliniken ViN

Dokumentnamn:
Checklista för patient till operation, avd 9 ortopediska kliniken ViN
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2014-09-03
Utfärdande enhet:
Ortopediska klinkken ViN
Målgrupp:
Sjuksköterskor och undersköterskor, avd 9
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
-
Godkänd av:
Annika Karlaryd, vårdenhetschef avd 9
Diarienummer:
-
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.