Region Östergötland

Avliden patient; Ortopedkliniken ViN avdelning 9

Dokumentnamn:
Avliden patient; Ortopedkliniken ViN avdelning 9
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Dödsfall, dödsbevis, avliden
Giltig fr o m:
2016-02-25
Utfärdande enhet:
Ortopedkliniken ViN
Målgrupp:
Sjuksköterskor och undersköterskor avdelning 9, ViN
Giltig t o m:
2018-02-28
Framtagen av:
Kerstin Kinnander, sjuksköterska Ortopedkliniken ViN
Godkänd av:
Ann Hertzman, verksamhetschef, Ortopedkliniken ViN
Diarienummer:
CKOC-2012-110
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Avliden patient på avdelning 9 ViN, arbetsrutin

Detta PM kan ses som en kort checklista att användas vid dödsfall. Kontakta jourhavande läkare för att konstatera dödsfallet. 

 • Anhöriga kontaktas. Väntade dödsfall kan meddelas per telefon vid lämplig tidpunkt. Vid oväntade dödsfall kan det vara lämpligt att kontakta jourhavande präst (söks via växeln) som då kan åka hem till anhörig och meddela. (Mer finns att läsa i Handbok för hälso- och sjukvård).
 • Kontakta jourhavande läkare för att konstatera dödsfallet.
 • Läkaren skriver Dödsbevis. (om patienten har pacemaker ska det uppges i dödsbeviset!)
  OBS! Dödsbevis skrivs i Cosmic: När man är inne i journalen välj i nedre kanten ”Ny blankett”. Välj sedan ”Socialstyrelsen” under den mappen finns blanketten ”Dödsbevis”. Läkaren fyller i dödsbeviset, ange rätt datum på blanketten (datum när patienten avled). Skriv ut blanketten i två exemplar och signera båda. Dessa lämnas till sekreteraren som sedan snarast skickar blanketten till Skatteverket.
 • Kontrollera att patienten har ID-band på hand- eller fotled! 
 • Blanketten ”Identifikation av avliden” fylls i av läkaren. Fästs därefter på patient och på lakan enligt anvisning på blanketten.
 • Patienten tvättas och det bäddas rent. Två rena lakan under patienten. Ta gärna på patienten privata kläder.
 • Vid visning går det bra att ha tända ljus bara syrgasen är avstängd (Det innebär alltså att vi har stängt syrgasen när patienten har dött. Därefter har vi tvättat patienten och bäddat rent och vädrat i rummet. Först därefter kan vi tända ljusen och låta anhöriga komma och titta!)
  Glöm ej att släcka!! Snyggt och i ordningplockat på rummet vid visning!
 • Vit duk, ljus och tändstickor samt en broschyr som kan lämnas till anhöriga finns i en låda i högskåpet på rum 50 (Lådan är märkt ”Palliativ vård avd 9”).
 • Ring vaktmästaren (helgdagar samt vardagar efter kl. 19.00 sök securitasvakten sökarnummer : 96899) för hämtning av den avlidne (hämtas efter 4 timmar)
 • Om anhöriga önskar visning av den avlidne och denne redan är förd från avdelningen kan man ordna visning med hjälp av sjukhuskyrkan. Sjukhuskyrkans policy angående visningar. Kontakta sjukhuskyrkan för att komma överens om det praktiskt.
 • Registrera patienten i Palliativa registret efter dödsfallet. Om man ej har inlogg kan man be koordinatorn om hjälp.
Revisionshistorik:

Utgåva nr Giltig from Giltig tom Kommentar till ny utgåva Godkänd av

1

20060503 20070415 Första utgåvan Olof Tegsjö 
2 20070415 20090324 Andra utgåvan  Olof Tegsjö
20090324  20100515  Tredje utgåvan  Ann Hertzman 
4 20100515 20110515 Fjärde utgåvan
Förlängd giltighet, justering i sidhuvud och text.
Ann Hertzman
5 20110215 20120215 Femte utgåvan. Förlängd giltighet. Justering i sidhuvud och text. Ann Hertzman
6 20120215 20130415 Sjätte utgåvan. Förlängd giltighet. Ann Hertzman
7 20130125 20140125 Tillägg sista punkten. Förlängd giltighet. Ann Hertzman
8 20140125 20160225 Ändring punkt 3. Ann Hertzman, verksamhetschef
9 20141113 20160225 Ändring punkt 9 Ann Hertzman, verksamhetschef
10 20160225 20180228 Ändring punkt 3, 4, 8 Ann Hertzman, verksamhetschef