Region Östergötland

Elektiva - Isförband elektiv patient, avd 9 ortopediska kliniken ViN

Dokumentnamn:
Elektiva - Isförband elektiv patient, avd 9 ortopediska kliniken ViN
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2014-08-25
Utfärdande enhet:
Ortopediska kliniken ViN
Målgrupp:
Sjuksköterskor och undersköterskor avd 9
Giltig t o m:
2018-10-01
Framtagen av:
Eva Alpéus, sjuksköterska avd 9
Godkänd av:
Annika Karlaryd, vårdenhetschef avd 9
Diarienummer:
-
ICD-10 kod:
(M00-M99) Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Revisionshistorik:

Version Giltig from Giltig tom Kommentar Godkänd av
1 20140825 20160925 Annika Karlaryd, vårdenhetschef avd 9
2 20160925 20181001 Förlängd av giltighet Annika Karlaryd, vårdenhetschef avd 9