Region Östergötland

Elektiva - Patienter som stryks från operation

Dokumentnamn:
Elektiva - Patienter som stryks från operation
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2015-02-23
Utfärdande enhet:
Ortopediska kliniken ViN
Målgrupp:
Medabretare Ortopediska kliniken ViN
Giltig t o m:
2017-10-31
Framtagen av:
Eva Alpéus, Inskrivningssjuksköterska och Chatrine Terning, IT-ansvarig
Godkänd av:
Ann Hertzman
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Strykning innan helgen


Den som tar emot samtal om att en patient ska strykas från operation meddelar operationsplanerare på mottagningen som i sin tur meddelar inskrivningssjuksköterska alternativt koordinator på avdelning 9. Meddela namn, personnummer och orsak.
Koordinator meddelar inskrivningssjuksköterska eller tvärtom.  

Inskrivningssjuksköterska eller koordinator  meddelar AT-läkare/Underläkare på avdelning 9 att läkemedelsordinationerna relaterat till operation ska sättas ut alternativt ändra tiden för insättning. Ordinationslista avslutas genom att gå in på Inskrivningsbeslut läkemedel och makulera listan. Ny ordinationslista skapas när ny tid för operations finns.

 

Strykning under helgen (från fredag kl 12:00 tom måndag kl 08:00)

Patienten själv ringer och avbokar operation (tex pga sjukdom):
Den personal som tar emot samtalet skriver en lapp (med namn, personnummer och orsak) och lägger den längst fram i pappersjournalen som ligger på expeditionen avdelning 9 (hyllan ovanför faxen).

Läkare beslutar om strykningar (tex pga överbeläggningar, sjuk operatör):
Läkaren skriver en lapp (med namn, personnummer och orsak) och lägger den längst fram i pappersjournalen som ligger på expeditionen avdelning 9 (hyllan ovanför faxen).

Måndag morgon gör inskrivningssjuksköterska följande:

1. Meddelar operationsplanerare vilka som strukits och tar ner  
    journalerna till operationsplanerare på mottagningen.
2. Meddelar AT-läkare/Underläkare på avdelning 9 att     
    läkemedelsordinationerna relaterat till operation ska sättas ut 
    alternativt ändra tiden för insättning. Ordinationslista avslutas genom
    att gå in på Inskrivningsbeslut läkemedel och makulera listan. Ny
    ordinationslista skapas när ny tid för operations finns.

 

Dygnsvård


Den personal som tar emot samtal om att en patient registrerad som dygnsvård ska strykas från operation meddelar operationsplanerare på mottagningen och koordinator på avdelning 9.