Region Östergötland

Elektiva - Preoperativ vätsketerapi för elektiva patienter inom ortopedi, avd 9 ortopediska kliiken ViN

Dokumentnamn:
Elektiva - Preoperativ vätsketerapi för elektiva patienter inom ortopedi, avd 9 ortopediska kliiken ViN
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2014-08-25
Utfärdande enhet:
Ortopediska kliniken ViN
Målgrupp:
Sjuksköterskor och undersköterskor avd 9
Giltig t o m:
2018-10-05
Framtagen av:
Matilda Elg Thunqvist och Anna Sahlin, sjuksköterskor avd 9
Godkänd av:
Annika Karlaryd, vårdenhetschef avd 9
Diarienummer:
-
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Preoperativ vätsketerapi för elektiva patienter inom ortopedi

 

Patient som inkommer för elektiv kirurgi fastar sedan kl 24:00. På avdelningen informeras patient om intag av klar dryck till individuellt klockslag beroende på operationsplanering.

Elektiv patient som får inta klara drycker ska erbjudas:

• Klar näringsdryck (200ml)
• En kopp kaffe eller te utan mjölk/grädde (200 ml)
• Ett glas vatten, saft, äppeljuice (150 ml)

OBS!
Dela EJ ut dryck innan patient nr 1 och nr 2 åkt upp till operation, ifall att någon av de första patienterna blir strukna.

Häng Ringer-Acetat 1000 ml i samband med dryckesstopp på:

• Patient som får inta dryck till kl 09:00.
• Patient som inte klarar av/vill dricka preoperativt på avdelningen.

Undantaget är insulin- och/eller tablettbehandlade diabetiker:

Insulinbehandlad diabetes:

1. Vid blodsocker < 6 mmol/L: 1000ml Glukos 50 mg/ml med tillsats av 40 mmol Na och 20 mmol K. Intravenös infusion, hastighet 100 ml/t. Ny kontroll inom en timme.
2. Vid blodsocker > 6 mmol/L: 1000ml Glukos 50 mg/ml med tillsats av 40 mmol Na och 20 mmol K samt 20E Novorapid®. Intravenös infusion, hastighet 100 ml/t

Tablett/kostbehandlad diabetes:

1. Vid blodsocker mellan 6 och 10 mmol/L: Avvakta. Om fastan beräknas vara längre än 6 timmar sättes 1000ml Glukos 50 mg/ml med tillsats av 40 mmol Na och 20 mmol K. Intravenös infusion, hastighet 100 ml/t.
2. Vid blodsocker > 10 mmol/L: 1000ml Glukos 50 mg/ml med tillsats av 40 mmol Na och 20 mmol K samt 20E Novorapid®. Intravenös infusion, hastighet 100 ml/t.

(http://lisa.lio.se/Startsida/PM-medicinska-o-vardadm/PM-dokument/Anestesi--och-intensivvardskliniken-VIN/Operation-ViN/Operationsanmalanpreoperativa-rutiner/Patient-med-diabetes/ )

Fyll i vätskelista på alla elektiva patienter och skicka med denna i journalen. Detta för att eventuell dryck på UVA/IVA ska finnas med i beräkningen av vätskebalans.

Patienter får information på inskrivningssamtalet om att själva kunna köpa näringsdryck att dricka själva hemma kvällen innan planerad operation.

Revisionshistorik:

Version Giltig from Giltig tom Kommentar Godkänd av
1 20140825 20160925 Annika Karlaryd, vårdenhetschef avd 9
2 20160925 20161005 Uppdaterad av Matilda Elg Thunqvist, sjuksköterska avd 9 Annika Karlaryd, vårdenhetschef avd 9