Region Östergötland

Elektiva - Protesinfektionsprover Kamme-Lindberg, avd 9 ortopediska kliniken ViN

Dokumentnamn:
Elektiva - Protesinfektionsprover Kamme-Lindberg, avd 9 ortopediska kliniken ViN
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2014-08-25
Utfärdande enhet:
Ortopediska kliniken ViN
Målgrupp:
Sjuksköterskor och undersköterskor avd 9
Giltig t o m:
2018-09-30
Framtagen av:
Eva Alpéus, sjuksköterska avd 9
Godkänd av:
Annika Karlaryd, vårdenehtschef avd 9
Diarienummer:
-
ICD-10 kod:
(M00-M99) Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Protesinfektionsprover Kamme-Lindberg

 

Dessa prover tas vid misstänkt protesinfektion i samband med att man öppnar upp höft eller knä på operation.

I ROS finns ett paket som heter Protesinfektion per op.
När man öppnar det paketet ligger 4 st Protesinfektion, Kamme-Lindberg och 2 st Bakterie DNA (16S rRNA-DNA).
När du markerar dessa med +, kommer det en ny ruta där man ska specificera beställningen:
Provmaterial: vävnad
Provlokalisation: ex hö höft.
För att få ut etiketterna måste man på Kamme-Lindberg skriva ex höger höft 1,2, 3 och 4.
Om man inte gör det får man bara ut 2 av 4. 
Detta behöver inte göras på 16S rRNA-DNA, där fyller man bara i vävnad och ex hö höft.
Efter varje måste man spara, då flyttas beställningen till höger i bild, som vanligt.
Lägg sedan till beställare och kontrollera att det är rätt datum.
Då kommer ännu en ruta upp. Där ska man fylla i följande:
Kliniska uppgifter: misstänkt protesinfektion
Samtycke enligt biobankslagen: ja, om patienten samtycker
Om patienten står på antibiotikabehandling, fyll i när behandlingen påbörjades, sort, styrka och dos.
Allt som allt blir det 10 etiketter som kommer ut.
4 x 2= 8 st Kamme-Lindberg (Prov 1 och 2 Protesinfektion)
2 st 16S rRNA-DNA (Bakterie D)


Operation har provtagningsrör.

Revisionshistorik:

Version Giltig from Giltig tom Reviderad av Godkänd av
1 20140825 20160925 Annika Karlaryd, vårdenhetschef avd 9
2 20160925 20180930 Eva Alpeus, sjuksköterska avd 9 Annika Karlaryd, vårdenhetschef avd 9