Region Östergötland

Elektiva - Prover inför elektiv operation, avd 9 ortopediska kliniken ViN

Dokumentnamn:
Elektiva - Prover inför elektiv operation, avd 9 ortopediska kliniken ViN
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2014-08-25
Utfärdande enhet:
Ortopediska kliniken ViN
Målgrupp:
Sjuksköterskor och undersköterskor, avd 9
Giltig t o m:
2017-09-30
Framtagen av:
Eva Alpéus, sjuksköterska avd 9
Godkänd av:
Annika Karlaryd, vårdenhetschef avd 9
Diarienummer:
-
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Revisionshistorik:

Version Giltig from Giltig tom Reviderad av Godkänd av
1 20140825 20160925 Annika Karlaryd, vårdenhetschef avd 9
2 20160925 20170930 Eva Alpeus, sjuksöterska avd 9 Annika Karlaryd, vårdenhetschef avd 9