Region Östergötland

Elimination för akuta patienter och vid proteskirurgi

Dokumentnamn:
Elimination för akuta patienter och vid proteskirurgi
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2017-06-01
Utfärdande enhet:
Ortopediska kliniken ViN
Målgrupp:
Vårdpersonal avdelning 9, ortopediska kliniken ViN
Giltig t o m:
2018-12-31
Framtagen av:
Eva Svalling, undersköterska
Godkänd av:
Annika Karlaryd, vårdenhetschef
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.