Region Östergötland

Fallriskbedömning, rutin

Dokumentnamn:
Fallriskbedömning, rutin
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2011-06-17
Utfärdande enhet:
Ortopedkliniken ViN
Målgrupp:
Medarbetare Ortopedkliniken ViN
Giltig t o m:
2018-06-01
Framtagen av:
Chatrine Terning, Dokumentationsgruppen Ortopedkliniken ViN
Godkänd av:
Ann Hertzman, verksamhetschef, Ortopedkliniken ViN
Diarienummer:
CKOC-2014-00128
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Fallriskbedömning (länk till dokumenta)

 

Version Giltig Kommentar Godkänd av
From            Tom            
1 2011-06-17 2012-05-20 Peter Rockborn, verksamhetschef, Ortopedkliniken
2 2012-05-21 2014-06-01 Förlängd giltighet Peter Rockborn, verksamhetschef
     3 2014-06-01 2016-09-05 Oförändrat Ann Hertzman, verksamhetschef
4 2016-09-05 2018-06-01 Tillägg under rubrik I säng samt Mobilisering Ann Hertzman, verksamhetschef