Region Östergötland

Fascia iliaca blockad

Dokumentnamn:
Fascia iliaca blockad
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2017-05-01
Utfärdande enhet:
Ortopedkliniken
Målgrupp:
Läkare ortopedkliniken ViN
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
Jonas Werner, överläkare
Godkänd av:
Helene Andersson Molina, medicinskt ledningsansvarig läkare
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.