Region Östergötland

Fotledsfraktur, återbesök gipsmottagning

Dokumentnamn:
Fotledsfraktur, återbesök gipsmottagning
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Fotledsfraktur, återbesök
Giltig fr o m:
2011-06-01
Utfärdande enhet:
Ortopedkliniken ViN
Målgrupp:
Medarbetare ortopedkliniken ViN
Giltig t o m:
2017-05-15
Framtagen av:
Överläkare Johann Varenhorst och ST-läkare Rutger Hammerby ortopedkliniken ViN
Godkänd av:
Björn Werner, medicinskt ledningsansvarig och Katarina Bjuhr vårdenhetschef ortopedkliniken ViN
Diarienummer:
CKOC-2011-337
ICD-10 kod:
(M00-M99) Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Revisionshistorik:

Version Giltig Kommentar Godkänd av
From            Tom                
1 2011-06-01 2012-05-30 Peter Rockborn verksamhetschef och Katarina Bjuhr vårdenhetschef ortopedkliniken ViN
     2 2012-03-20 2013-05-31 Förlänging av giltighet Peter Rockborn verksamhetschef och Katarina Bjuhr vårdenhetschef ortopedkliniken ViN
3 2013-05-31 2015-02-03 Oförändrat Björn Werner, medicinskt ledningsansvarig och Katarina Bjuhr vårdenhestchef mottagningen ortopeden ViN
4 2015-02-03 2017-05-01 Förlängning av giltighet Johann Varenhorst, överläkare ortopedkliniken ViN