Region Östergötland

Fotledsfraktur, handhavande på avdelning 9

Dokumentnamn:
Fotledsfraktur, handhavande på avdelning 9
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Fotledsfraktur
Giltig fr o m:
2011-02-01
Utfärdande enhet:
Ortopedkliniken ViN
Målgrupp:
Undersköterskor och sjuksköterskor Ortopedkliniken ViN
Giltig t o m:
2017-09-30
Framtagen av:
Ulla Hodges, arbetsterapeut Ortopedkliniken ViN, Susanne Kvistell, sjukgymnast Ortopedkliniken ViN, Kerstin Kinnander, sjuksköterska Ortopedkliniken ViN
Godkänd av:
Björn Werner, Medicinskt ledningsansvarig läkare Ortopedkliniken ViN
Diarienummer:
CKOC-2011-22
ICD-10 kod:
(M00-M99) Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Revisionshistorik:

Version Giltig from Giltig tom Kommentar Godkänd av
 1 20110201 20120215 Första version Peter Rockborn, verksamhetschef, ortopedkliniken, ViN
     2 20120215 20130630 Förlängning av giltighet Peter Rockborn, verksamhetschef, ortopedkliniken, ViN

     3

20130630 20151001 Oförändrat Björn Werner, medicinskt ledningsansvarig
 4 20151001 20170930 Oförändrat Björn Werner, medicinskt ledningsansvarig