Region Östergötland

Gipsbehandling omvårdnad, avd 9 Ortopedkliniken ViN

Dokumentnamn:
Gipsbehandling omvårdnad, avd 9 Ortopedkliniken ViN
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
gips; gipsbehandling
Giltig fr o m:
2010-05-15
Utfärdande enhet:
Ortopedkliniken ViN, mottagning
Målgrupp:
Undersköterskor och sjuksköterskor Ortopedkliniken ViN
Giltig t o m:
2017-02-12
Framtagen av:
Gun Karlsson och Monica Walther, undersköterskor, Ortopedkliniken ViN
Godkänd av:
Björn Werner, Medicinskt ledningsansvarig läkare, Ortopedkliniken ViN
Diarienummer:
CKOC-2011-277
ICD-10 kod:
(M00-M99) Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Revisionshistorik:

Version Giltighet Kommentar Godkänt av:
fr.o.m. t.o.m.
1 20100515 20110515 Första utgåvan Peter Rockborn, verksamhetschef, Ortopedkliniken ViN
2 20110515 20120330 Andra utgåvan, förlängd giltighet Peter Rockborn, verksamhetschef, Ortopedkliniken, ViN
     3 20120330 20150212 Tredje utgåvan, förlängd giltighet Björn Werner, medicinskt ledningsansvarig
4 20150212 20170212 Förlängd giltighet Björn Werner, medicinskt ledningsansvarig