Region Östergötland

GAVA; Ortopediskt opererade patienter som vårdas på avdelning 8 GAVA

Dokumentnamn:
GAVA; Ortopediskt opererade patienter som vårdas på avdelning 8 GAVA
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
avd 8, avdelning 8, GAVA
Giltig fr o m:
2013-03-27
Utfärdande enhet:
Ortopedkliniken samt geriatriska kliniken ViN
Målgrupp:
Medarbetare ortopedkliniken samt geriatriska kliniken ViN
Giltig t o m:
2016-12-31
Framtagen av:
Björn Werner, medicinskt ledningsansvarig ortopedkliniken samt Anne Ekdahl, verksamhetschef geriatriska kliniken
Godkänd av:
Björn Werner, medicinskt ledningsansvarig ortopedkliniken samt Anne Ekdahl, verksamhetschef geriatriska kliniken
Diarienummer:
CKOC-2013-00058
ICD-10 kod:
(M00-M99) Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Revisionshistorik:

Version Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar Godkänd av
1 2013-03-27 2014-04-01 Björn Werner, medicinskt ledningsansvarig ortopedkliniken ViN samt Anne Ekdahl, verksamhetschef geriatriska kliniken ViN
2 2014-04-01 2016-12-31 Förlängd giltighetstid Björn Werner, medicinskt ledningsansvarig ortopedkliniken ViN