Region Östergötland

Förflyttning av patient

Dokumentnamn:
Förflyttning av patient
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Sinnescentrum
Sökord:
Inläggning förflyttning
Giltig fr o m:
2019-06-01
Utfärdande enhet:
Öron näs och halskliniken
Målgrupp:
Medarbetare inom Öron-, näs -och halskliniken
Giltig t o m:
2021-05-31
Framtagen av:
Frida Lindgren Karlsson, vårdenhetschef ÖNH-mottagning ViN
Godkänd av:
Tatiana Jaklovska, verksamhetschef
Diarienummer:
SC-2019-90
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

Inläggning och förflyttning av patient från VIN till US slutenvårdsenhet

När en patient vistas på ÖNH mottagningen eller på avdelning 17 VIN och läkaren beslutar om en inläggning på US avdelning 27 ska överrapportering ske på följande sätt.

 

Överrapportering:

 

  • VIN-läkare som beslutar om inläggning av patient kontaktar avdelning 27 för överrapportering.
  • VIN-Läkare som beslutar om inläggning kontaktar även avdelningsläkare på US och/eller DBJ/BJ/NJ vb, beroende på vem som berörs av informationen.
  • US-Läkare som fått rapporten kontaktar av 27.

 

Överrapportering ges via SBAR och följande ska anges:

 

  • Personnummer och namn
  • Anamnes och medicinering
  • Status och vilka åtgärder som är gjorda på VIN
  • Planering och ordination – långsiktigt för vårdtiden och akut.

 

Inläggning fredag eftermiddag när avd 17 och ÖNH mottagningen stänger

När en patient är färdigutredd och beslut tas om inläggning ska patienten förflyttas till avd. 27. Vid platsbrist på avd. 27 ansvarar inläggande läkare för att ta kontakt med platskoordinator på US och att patientens förflyttning sker på ett patientsäkert sätt med en god överrapportering enligt ovan.