Region Östergötland

Knäartroskopi indikationer

Dokumentnamn:
Knäartroskopi indikationer
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
knä, artroskopi, gonartros
Giltig fr o m:
2014-09-01
Utfärdande enhet:
Ortopedkliniken gemensamt
Målgrupp:
Läkare
Giltig t o m:
2018-09-30
Framtagen av:
Bengt Horn, Andreas Meunier, Björn Werner, Magnus Lundberg, Håkan Gauffin
Godkänd av:
Andreas Meunier VC, ort klin US
Diarienummer:
CKOC-2015-00138
ICD-10 kod:
(M00-M99) Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Indikationer för knäartroskopi.

 

Indikation för artroskopi föreligger vid:

  • Låsningar eller upphakningar på pat <40-45 år och med normal rtg. En period med ett par månaders sjukgymnastik bör ha provats.
  • Isolerad smärta i ledspringan på pat < 40-45 år och med normal rtg. En period med ett par månaders sjukgymnastik bör ha provats.
  • Helt låst knä, eller nytillkommen extensions- och/eller flexionsdefekt oavsett ålder
  • Låsningar eller upphakningar på pat >40-45 år och med normal rtg. En period med minst 6 månaders sjukgymnastik bör ha prövats.
  • Utredning inför en evt. osteotomi eller uniprotes.

Vid gonartros saknas evidens för nyttan med artroskopi och bör därför ej genomföras annat än i undantagsfall:

  • Ahlbäck I – Vid låsningar eller upphakningar efter mer än minst 6 månaders sjukgymnastisk träning kan eventuellt artroskopi övervägas.
  • Ahlbäck II – skall i första hand behandlas med sjukgymnastik. Artroskopi endast i undantagsfall och om synnerliga skäl föreligger.
  •  Ahlbäck III och IV – aldrig indikation för artroskopi.
  • Degenerativa meniskskador som påvisats vid MRT, med eller utan radiologiska artrostecken, och utan låsningar utgör ingen indikation för artroskopi annat än undantagsvis.
Revisionshistorik:

Datum Komentar Godkänt av
2015-03-16 nytt diarienr. pga namnbyte Andreas Meunier, VC
2016-09-09 Förlänger giltighetstiden Andreas Meunier