Region Östergötland

Komplikationsregistrering Ortopedklinikerna ViN och US

Dokumentnamn:
Komplikationsregistrering Ortopedklinikerna ViN och US
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Komplikation
Giltig fr o m:
2014-11-06
Utfärdande enhet:
Ortopeden ViN
Målgrupp:
Läkare och sjuksköterskor Ortopedklinikerna ViN och US.
Giltig t o m:
2019-11-06
Framtagen av:
Andreas Meunier, verksamhetschef Ortopeden US och Björn Werner, medicinska ansvarig läkare Ortopeden ViN
Godkänd av:
Björn Werner, medicinskt ansvarig läkare Ortopeden ViN
Diarienummer:
CKOC-2014-00294
ICD-10 kod:
(M00-M99) Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Revisionshistorik:

Version Datum from Datum tom Kommentarer Godkänd av
1 20141106 20161106 Första utgåvan Björn Werner, medicinskt ansvarig läkare Ortopeden ViN
2 Dokument rekommendationer för komplikationskodning reviderat 150707 Björn Werner, medicinskt ansvarig läkare
3 Dokument rekommendationer för komplikationskodning reviderat 160202 Björn Werner, medicinskt ansvarig läkare
4 20161106 20191106 Förlängd giltighetstid