Region Östergötland

LabRoS, signering av provsvar

Dokumentnamn:
LabRoS, signering av provsvar
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
LabRoS
Giltig fr o m:
2007-05-02
Utfärdande enhet:
Ortopedklinikerna
Målgrupp:
Medarbetare, Ortopedklinikerna i Linköping och Norrköping
Giltig t o m:
2017-12-20
Framtagen av:
Andreas Medin, IT-samordnare, CKOC
Godkänd av:
Andreas Meunier, verksamhetschef, Ortopedkliniken US
Peter Rockborn, verksamhetschef Ortopedkliniken ViN
Diarienummer:
CKOC-2015-00137
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Signering av provsvar i LabRoS

På akutmottagningen

  • I de fall som patienten skrivs ut direkt från akutmottagningen signeras eventuella provsvar av jourhavande läkare på akutmottagningen, antingen ortoped, AT-läkare eller akutläkare.
  • I de fall som patienten läggs in på ortopedavdelning överflyttas ansvaret för signering av provsvar till utskrivande läkare. Personal på akutmottagningen ändrar i LabRoS svarsmottagare till aktuell vårdavdelning.

På ortopedmottagningen eller i samband med forskning

  • I samband med provtagning vid besök på ortopedmottagning eller vid deltagande i forskningsprojekt ansvarar patientansvarig läkare för att provsvaren signeras.

På ortopedens vårdenhet

  • I samband med inneliggande vård på vårdenhetens avdelningar ansvarar rond-/avdelningsansvarig läkare för att provsvar signeras. Signeringen ska ske fortlöpande. Vid utskrivning ska utskrivande läkare kontrollera alla provsvar och signera av eventuella osignerade provsvar relaterade till det aktuella vårdtillfället. Gäller även provsvar som är beställda av annan läkare.
Revisionshistorik:

Datum Händelse Godkänt av
2015-03-16 Nytt diarienr pga namnbyte Andreas Meunier
2016-03-10 Förlängt giltighetstiden Helén Bergvich
2016-11-15 Förlängt giltighetstiden Helén Bergvich