Region Östergötland

Protesinfektioner; Lathund för initial handläggning av protesinfektioner

Dokumentnamn:
Protesinfektioner; Lathund för initial handläggning av protesinfektioner
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
protesinfektion
Giltig fr o m:
2016-05-24
Utfärdande enhet:
Ortopedkliniken ViN
Målgrupp:
Läkare ortopedklinikerna
Giltig t o m:
2019-03-15
Framtagen av:
Helene Andersson Molina, medicinskt ledningsansvarig läkare ortopedkliniken ViN samt Åsa Nilsdotter, överläkare infektionskliniken i Östergötland
Godkänd av:
Helene Andersson Molina och Åsa Nilsdotter
Diarienummer:
CKOC-2016-00191
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.