Region Östergötland

Regelverk för processorstyrda och osseointegrerade proteser

Dokumentnamn:
Regelverk för processorstyrda och osseointegrerade proteser
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Regelverk
Giltig fr o m:
2012-05-31
Utfärdande enhet:
Ortoped kliniken, US
Målgrupp:
Läkare, ortoped tekniker, primärvård
Giltig t o m:
2017-05-31
Framtagen av:
Andreas Meunier VC ort US, Begnt Horn VC Proxima LiM, Peter Rockborn VC ort ViN
Godkänd av:
Andreas Meunier US, Begnt Horn proxima LiM, Peter Rockborn VC ort ViN
Diarienummer:
CKOC-2015-00136
ICD-10 kod:
(M00-M99) Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Regelverk för processorstyrda och osseointegrerade proteser

 

Vid samrådsmöte 2011 10 26 mellan verksamhetschefer för ortopedklinikerna och ortopedtekniska avdelningar i länet har frågan om regelverk för processorstyrda proteser och osseointegrerade proteser diskuterats.

Produktutbudet bland proteser ökar snabbt där en undergrupp utgörs av processorstyrda proteser som erbjuder patienten en något högre komfort/funktion. Dess proteser är mycket dyra och ryms inte inom de ekonomiska ramar som lagts för ortopedtekniska hjälpmedel.
Även om funktionen/komfort skulle vara bättre bedömer verksamhetscheferna för Ortopedi att kostnad relaterad till nytta inte är försvarbar mot bakgrund av alla andra prioriteringar inom den ortopediska vården som krävs.
I ambitionen att uppnå en jämlik och rättvis vård i länet beslutar vi därföratt processorstyrda proteser inte ingår i de av landstingets finansierade hjälpmedlen efter amputation.

Osseointregrerade proteser skall aldrig vara ett förstahandsval vid protesförsörjning men kan övervägas i samråd med OTA i utvalda fall där ingen acceptabel funktion kan uppnås med traditionella proteser och där den förväntade funktionsförbättringen med en osseointegrerad protes motiverarde mycket höga kostnaderna.

 

 

 

Revisionshistorik:

Datum: Åtgärd: Godkänt av:
2015-03-16 Nytt diarienr. pga namnbyte Andreas Meunier
2016-12-20 förlängt giltighetstiden Helén Bergvich