Region Östergötland

Rökstopp inom ortopedin i Norrköping och Linköping, riktlinjer

Dokumentnamn:
Rökstopp inom ortopedin i Norrköping och Linköping, riktlinjer
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2010-09-20
Utfärdande enhet:
Ortopedklinikerna US och ViN
Målgrupp:
Medarbetare ortopedi
Giltig t o m:
2017-12-30
Framtagen av:
Peter Rockborn, verksamhetschef, Ortopedkliniken ViN
Andreas Meunier, verksamhetschef, Ortopedkliniken US
Godkänd av:
Peter Rockborn, verksamhetschef, Ortopedkliniken ViN
Andreas Meunier, verksamhetschef, Ortopedkliniken US
Diarienummer:
CKOC-2015-00142
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Riktlinjer för rökstopp inom ortopedin i Norrköping och Linköping

Läkaren identifiera rökare vid mottagningsbesök och erbjuder rökavvänjning
 

Utlämnar broschyr rökstopp inför operation
 

Tobaksfri inför operation
 

med tilläggsblad från ortopeden
 

Rökstopp tilläggsinfo
 

läkaren dikterar remiss till VC för rökavvänjning som sekreterare skriver och skickar.
 

Sekreterare sätter diagnoskod för rökning: Tobaksbruk Z72.0
 

På vårdavdelningen gäller för både elektiva och akuta patienter
 

Tobakspolicy på ortopedavdelning 
 

 

Revisionshistorik:

Datum Händelse Godkänt av
2015-03-16 Nytt diarienr pga namnbyte
2016-03-10 förlängt giltighetstiden Helén Bergvich
2016-11-15 förlängt giltighetstiden Helén Bergvich